EDYCJA SPECJALNA
 
Wspierając edukację fotograficzną możesz  otrzymać niesamowite fotografie z Edycji Specjalnej Fundacji Edukacji Fotograficznej .
 
Część Edycji Specjalnej Fundacji Edukacji Fotograficznej powstaje dzięki uprzejmości Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych - Library of Congress (LOC). Wykorzystano skany z oryginalnych płyt kolodionowych, negatywów, internegatywów, diapozytywów oraz orginalne pliki z aparatów cyfrowych znajdujące się w posiadaniu Biblioteki.Podczas przygotowania tych materiałów na potrzeby Edycji Specjalnej kierujemy się zasadami:
 
1. Skany z negatywów czarno-białych traktujemy zgodnie z ich przeznaczeniem jako materiał do interpretacji w postaci odbitki fotograficznej. Fotografia czarno-biała nie jest jedynie kopią pozytywową negatywu ale zawiera cechy indywidualne, zależne od intencji, możliwości i umiejętności wykonującego odbitkę. Kierując się zasadami głoszonymi przez Ansela Adamsa wykorzystujemy ciemnię cyfrową w celu zoptymalizowania potencjału istniejących negatywów. Powstałe unikalne wydruki dostępne są jedynie w Edycji Specjalnej Fundacji Edukacji Fotograficznej.
 
 
2. Skany z odbitek czarno-białych i barwnych traktujemy jako zakończone fotografie i poddajemy subtelnemu "remasteringowi" w celu optymalizacji szczegółów. Powstałe unikalne wydruki dostępne są jedynie w Edycji Specjalnej Fundacji Edukacji Fotograficznej. 
 
 
3. Skany z diapozytywów barwnych traktujemy jako zakończone fotografie. Stosujemy retusz elektroniczny w celu usunięcia powstałych po czasie niezamierzonych uszkodzeń orginału w postaci kurzu i zarysowań. Powstałe unikalne wydruki dostępne są jedynie w Edycji Specjalnej Fundacji Edukacji Fotograficznej.
 
 
W odniesieniu do fotografii z poza zbiorów Biblioteki Kongresu ich twórcy rezygnują z honorarium na rzecz Fundacji Edukacji Fotograficznej z zastrzeżeniem ręcznego sygnowania i numeracji. Dzieła te jako ręcznie sygnowane stanowią oryginały  podlegające ochronie w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.
 
Wszystkie egzemplarze Edycji Specjalnej Fundacji Edukacji Fotograficznej wykonujemy indywidualnie z zastosowaniem technologii pigmentowych na podłożu archiwalnym. Pokrywamy koszta materiałowe związane z przygotowaniem Edycji Specjalnej.