NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Od jakości edukacji fotograficznej zależy jakość otaczającej nas fotografii.
Edukacja oparta na rozwoju intelektualnym i technologii - tak rozumiemy przyszłość.
Z dniem 1 stycznia 2015 roku podjeliśmy się prowadzenia NIEPUBLICZNEJ POLICEALNEJ SOPOCKIEJ SZKOŁY FOTOGRAFII WFH - wiodącej szkoły fotografii w Polsce stwarzając nowe możliwości dalszego dynamicznego rozwoju edukacji fotograficznej skierowanej do szerokiego grona odbiorców.
 
ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ ROCZNIKA PODYPLOMOWEGO SOPOCKIEJ SZKOŁY FOTOGRAFII WFH "DOKTORAT_001" 
Galeria Kultury Multimedialnej  04.03.2016 - 31.03.2016 - od poniedziałku do soboty w godz. 9,00 - 20,00.
Nowe Centrum Sopotu ( dawny Dworzec PKP )  Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki 14